fredag 10 september 2010

Blåst kommun bör se till att det inte upprepas en gång till

I Vimmerby Tidning den 6 september finns en nyhetsartikel om hur Eksjö kommun beviljade ett bidrag till uppsättningen av musikalen Peter Pan genom att anslå pengar till att teaterföreningen Kultureken skulle hyra en byggnad av kommunens eget Industribyggnadsbolag. Föreningen använde i stället pengarna till annat, betalade inte till det kommunala bolaget och återkom sedan med en begäran om mer kommunala pengar. Länk till Vimmerby Tidnings artikel, där jag är intervjuad, finns här.

I kommunfullmäktige i Eksjö har jag lagt fram en motion som bland annat handlar om hur sådana här blåsningar ska undvikas i fortsättningen. I den här frågan står det så här i motionen:

" Inträffade händelser motiverar en viss uppstramning av villkoren för kommunala bidrag till kultur- och andra evenemang samt andra bidrag av liknande slag.
Det har under Kommunstyrelsens och Ledningsutskottets behandling av en del bidragsärenden framkommit att det inträffat att ett bidrag knutet till förhyrning av lokal i kommunalt bolag i själva verket använts till annat, varefter bidragsmottagaren återkommit med nya krav på kommunala pengar, i ett läge när projektet avancerat så långt att kommunen hamnat i något av en tvångssituation. ... "


Yrkandet i den här delen är:

"att kultur-, evenemangs- och andra liknande bidrag, avsedda att användas för hyra av lokaler hos kommunens bolag, utbetalas direkt till bolaget ifråga"

Jag blir mycket överraskad om den motionen inte blir bifallen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.