lördag 31 juli 2010

Klotet blir varmare - det kräver handling

USA:s motsvarighet till SMHI är också ett av världens ledande institut för havs- och atmosfärforskning. Varje år ger de ut en klimatrapport, och den som kom den här veckan innehöll viktiga sammanställningar av ett tiotal olika mått på det globala klimatets utveckling.

Samtliga pekar på en fortstridande uppvärmning som pågått några årtionden. Under de senare årtiondena är den globala temperaturhöjningen cirka 0,7 grader C. Det är inte någon liten och ofarlig sak. Tvärtom visar det på en trend som med tiden kan ge allvarliga verkningar av en mängd olika slag.

Detta är nu ganska allmänt känt. Men det har brett ut sig ett förnekande, som inte minst tog fart efter FN:s fiaskoartade möte i Köpenhamn som saboterades av bland annat oljeländer.

Detta förnekande bör man inte låta lura sig av. Det är tvärtom tydligt att det krävs handling på många områden.

Om detta skrev jag nyligen i Eskilstuna-Kuriren. Länken är den här:

http://ekuriren.se/ledareasikter/signerat/1.766599-termometerns-farliga-tiondels-grader

tisdag 13 juli 2010

Sveriges liberala familjepolitik

Svensk familjepolitik är inte en produkt av den socialistiska vänstervågen efter 1968. Grunden för den familjepolitik Sverige har i dag lades tidigare, under 1960-talet, och under samverkan mellan personer i fackföreningsrörelse och näringsliv, samt bland liberaler och socialdemokrater.
Den första stora framgången var införandet av individuell inkomstbeskattning. Medlemmar i Folkpartiets Ungdomsförbund hade stor betydelse med att föra fram de idéer som familjepolitiken sedan kom att bygga på.

Att denna liberala politik för kvinnors och mäns lika möjligheter i arbetsliv, studier och familj kunde få sådant genomslag berodde på att den socialistiska vänstervågen ännu inte hade hunnit få en sådan betydelse att den förstört relationerna mellan arbetsmarknadens parter och mellan jämställdhetsvänner på olika sidor om blockgränsen.

I dag har svensk familjepolitik blivit intressant för länder på den europeiska kontinenten, som länge haft en socialkonservativ familjepolitik, som gjort haveri då den pressat ned födelsetalen till en ohållbart låg nivå.

Om detta skrev jag nyligen en gästkrönika i Eskilstuna-Kuriren (lib). Länken är den här:

http://ekuriren.se/ledareasikter/gastkronika/1.742242-val-godkant