tisdag 13 juli 2010

Sveriges liberala familjepolitik

Svensk familjepolitik är inte en produkt av den socialistiska vänstervågen efter 1968. Grunden för den familjepolitik Sverige har i dag lades tidigare, under 1960-talet, och under samverkan mellan personer i fackföreningsrörelse och näringsliv, samt bland liberaler och socialdemokrater.
Den första stora framgången var införandet av individuell inkomstbeskattning. Medlemmar i Folkpartiets Ungdomsförbund hade stor betydelse med att föra fram de idéer som familjepolitiken sedan kom att bygga på.

Att denna liberala politik för kvinnors och mäns lika möjligheter i arbetsliv, studier och familj kunde få sådant genomslag berodde på att den socialistiska vänstervågen ännu inte hade hunnit få en sådan betydelse att den förstört relationerna mellan arbetsmarknadens parter och mellan jämställdhetsvänner på olika sidor om blockgränsen.

I dag har svensk familjepolitik blivit intressant för länder på den europeiska kontinenten, som länge haft en socialkonservativ familjepolitik, som gjort haveri då den pressat ned födelsetalen till en ohållbart låg nivå.

Om detta skrev jag nyligen en gästkrönika i Eskilstuna-Kuriren (lib). Länken är den här:

http://ekuriren.se/ledareasikter/gastkronika/1.742242-val-godkant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.