onsdag 2 februari 2011

Domstolar som censurmyndigheter - fortfarande en levande realitet i flera EU-länder

Om ett knappt år kommer Yttrandefrihetskommitténs slutbetänkande. Den kan komma att lägga fram förslag till stora förändringar, och kanske avsevärda försämringar, av grundlagsskyddet för det fria ordet.

En av utredningens huvuduppgifter är att gå igenom hur svensk tryckfrihet kan kollidera med juridiken i övriga EU. Direktiven har en tydlig, oroväckande lutning mot eftergifter och anpassning.

Riskerna i detta underskattas om man förbiser hur många auktoritära drag som lever vidare i rader av länder. Svenska medier, eller källor, intervjupersoner och skribenter och andra medarbetare kan - om de kommer inom räckhåll för andra länders juridik - utsättas för tvångsmedel, skadestånd och straff, utan att skyddas av Sveriges undantagslösa censurförbud, av meddelarfriheten eller av skyddet mot skadeståndsprocesser för kränkning av juridiska personer.

Om en del av de här problemen skriver jag i dag i en kulturartikel i Upsala Nya Tidning (lib). Det jag särskilt tar upp är att det i flera EU-länder inte bara är möjligt utan till och med ganska vanligt med förhandsförbud mot publiceringar av artiklar eller TV-inslag med visst innehåll. Det sker genom domstolsförelägganden, och det kan hållas rättegångar där både statsmakten och privata intressen yrkar på censur med förhandsförbund mot böcker, TV-program och annat.

Som exempel i artikeln har jag bland annat det här:

"Gregor Gysi är gruppledare i förbundsdagen för det vänsterparti som är en sammanslagning av kommunisterna med Oskar Lafontaines utbrytare ur socialdemokraterna. Gysi är en man med ett förflutet. Han var kommunistisk partimedlem i 22 år i Östtyskland, och blev ledare när partiet organiserade sig för att rädda ekonomiska tillgångar från diktaturtiden och fortsätta som vänsterkraft i förbundsrepubliken.

Gysis förhållande till säkerhetspolisen Stasi har varit en stridsfråga i åtskilliga år, parlamentariskt och i journalistiken. Men gång på gång har Gysi lyckats få domstolar att ingripa med censurförelägganden för att massmedier inte skulle få framföra eller upprepa olika påståenden om Stasi och Gysi. Der Spiegel har ett sådant förbud hängande över sig sedan 1998 och den stora tv-kanalen ZDF sedan 2009. "

Hela UNT-artikeln finns att läsa på den här adressen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.