fredag 25 februari 2011

När det gäller kristen tro och kyrkans lära kan de mest bisarra fel återfinnas i nyhetstext - till och med från TT

När det gäller beskrivningar av kristen tro och kyrkans bekännelse kan de mest okunniga eller illvilliga snedvinklingar ibland förekomma i nyhetstext, på ett sätt som knappast skulle accepteras inom många andra ämnesområden som kan behandlas av nyhetsbyråer och tidningar.

Exemplet här är från sommaren 2010, och de mest skyldiga var då Tidningarnas Telegrambyrå (TT), som genom en ytterst osaklig och okunnig beskrivning av Augsburgska bekännelsen vilseledde en rad tidningar, där man inte såg upp utan publicerade det illa utformade telegrammet. Ett exempel från Arbetarbladet i Gävle finns citerat längst ned i den här bloggtexten.

Jag skrev när det hände ett brev till redaktionsledningen för TT, och innehållet där kan ju ha intresse för långt fler än just TT-ledningen. Så här är texten till det brevet:

"Redaktionsledningen
TT

I dag har TT tydligen skickat ut ett telegram där det påstås att de kungliga enligt grundlagen måste ”fördöma … muslimer”. Det har dykt upp på flera håll, och utsatt flera tidningar för en ganska stor pinsamhet. Exemplet nedan är från Arbetarbladet.

Den bild som ges av Augsburgska Bekännelsen är lindrigt talat snedvriden. Detta grova feltramp hade TT med lätthet kunnat undvika genom att slå upp i någon handbok i ämnet (t ex Leif Granes lättlästa standardverk: Confessio Augusta - Orientering i den lutherska reformationens grundtankar) eller genom att tala med någon som vet vad det handlar om.

I Augsburgska Bekännelsen försvarade sig de lutherska protestantiska kristna i Tyskland mot anklagelser från katolskt håll där de påstods ha övergivit en del av den kristna trons grunder. Punkt för punkt preciserade man därför i en skrivelse till kejsaren och andra vad den protestantiska kristendomen står för och skälen till att ett antal missbruk i medeltidens kyrka förkastats.

Bland annat hade någon katolsk skribent felaktigt anklagat Luther för att ha övergivit den kristna tron på Gud Fader, Jesus Kristus och den Helige Ande – treenighetsläran. Det förekom också att en del samtida sekter faktiskt avvisade treenighetsläran. I artikel 1 i Augsburgska trosbekännelsen skrev man därför in en förklaring om att de protestantiska kristna står för den vanliga kristna tron om treenigheten. Där finns också en mening där det påpekas att detta innebär att man skiljer sig från en handfull uppräknade läror som i kyrkohistorien tagit avstånd från treenigheten. I den meningen nämns också i förbifarten ”muhammedanerna”, som ju inte omfattar läran att Jesus Kristus är Guds Son och Världens Frälsare. Detta är ett exempel i en uppräkning, och detta enda ord i en lång text innebär inte att Augsburgska Bekännelsen på något särskilt sätt skulle fördöma just islam bland de icke-kristna religionerna.

Att Augsburgska Bekännelsen fortfarande är Svenska Kyrkans bekännelse beror helt enkelt på att där är den evengelisk-lutherska tron formulerad för att klargöra skillnaderna mot katolicismen, men också för att klargöra att den evangelisk-lutherska läran överensstämmer med den kristna trons grunder från apostlarna och urkyrkan och framåt. Detta är inget som senare har övergivits, även om en del formuleringar naturligtvis har ett ålderdomligt språk.

Att någon som tillhör en evangelisk-luthersk kyrka ska ägna sig åt några speciella fördömanden av just islam är en läsning av Augsburgska Bekännelsen som är uppenbart ryckt ur sitt sammanhang och uppblåst så att den tappar kontakten med vad texten faktiskt handlar om. Däremot finns det ju verkligen en skillnad i tro, kyrkans tro skiljer sig från ett antal andra religioner och åskådningar, däribland islam. Kort sagt är inledningen av artikeln vilseledande, och det verkar vara TT som har lurat tidningen – och en del andra tidningar också.

Eksjö 7 juni 2010

Åke Wredén
Tidigare politisk redaktör på Nerikes Allehanda "

Bilaga
Klipp ur Arbetarbladet, Gävle (exempel på tidning som vilseleddes av TT:s telegram).

”Daniel Westling måste fördöma islam

Ockelbo

Kungen, kronprinsessan och hennes blivande make måste, om man ska tolka grundlagen bokstavligt, fördöma bland andra muslimer för att få tillhöra hovet. Men ingen tar regeln på allvar.
I den grundlag som reglerar tronföljden, successionsordningen från 1809, står att medlemmar av kungahuset måste vara av den ”rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är”. Annars är man ”från all successionsrätt utesluten”.
I denna bekännelse står en mängd otidsenliga saker, såsom att ”alla kätterier” fördöms, bland annat de som ”muhammedanerna” gör sig skyldiga till. … …”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.