onsdag 10 november 2010

Slå vakt om Tryckfrihetsförordningen - ur mitt anförande på Yttrandefrihetskommitténs seminarium 10 november 2010

I dag har jag varit en av de fem inbjudna talarna på Yttrandefrihetskommitténs seminarium om deras debattbetänkande, som handlar om att eventuellt ersätta Tryckfrihetsförordningen (TF) med en annan grundlag, som skulle vara en mer eller mindre omgjord Yttrandefrihetsgrundlag (YGL).

Jag var inbjuden i egenskap av kritiker av betänkandet och dessutom mångårig skribent i pressen i dessa frågor. Här är några klipp ur det jag sade (enligt manus, det talade ordet var inte alltid detsamma):

Jag började med att jämföra svensk syn på tryckfrihet med den s.k. ändamålsmodell som är ett av betänkandets tre alternativ - och som är det som kritiserats mest:

"Det fria ordet – och dit hör både offentlighetsprincip och meddelarfrihet – har i Sverige inte någon snäv, avgränsad uppgift. Den är mycket mer än kontroll av förvaltning och politik. Svensk tryckfrihet ger skydd för att diskutera, kritisera eller främja även privata intressen och makthavare, organisationer, bolag, idéer, tycke och smak, religiösa trosuppfattningar, vetenskap och forskning, seder och oseder, handelsbruk och olagligheter såväl som livsstilar och konstriktningar.

Hur kommer det sig då att vi sitter här med en SOU där ett alternativ säger att grundlagens särskilda skydd blir kraftigt inskränkt? Skyddade ändamål är bara det opinionsbildande, det journalistiska, det litterära och konstnärliga. Ändamål utan detta skydd är religiös förkunnelse, vetenskapliga verk, uppslagsböcker, faktaredovisningar och dokumentation av många slag, men även en del av det som görs av underhållning och satir.

Att vi har ett sådant alternativ framför oss beror på hur det har tagit sats inför slutbetänkandet. För det första har i debattbetänkandet det som återstår att bevisa gjorts till förutsättning – tryckfrihetsförordningen ska bort, innehållet ska i några viktiga delar inarbetas i en ny Yttrandefrihetsgrundlag. I den ska svensk tryckfrihetsmodell omprövas, kanske på delvis långtgående sätt.


För det andra, och viktigare : Inför slutbetänkandet behöver de parlamentariska ledamöterna se och reagera på ensidigheten i direktiven från regeringen 2008, som har tydlig, ensidig, tryckfrihetsbegränsande tendens."


Jag berörde sedan bland annat skälen till att vi i dag har både TF och YGL:

" Riksdagen hade ett skäl, som förblir starkt. Med även TV och radio i en enda massmediegrundlag skulle etableringskontroll, innehållsreglering och indragningsmakt lättare kunna uppfattas som en del av vår grundmodell. Faran av uttunning och relativisering – smittorisken har den kallats – skulle öka om inte TF fanns som renodlat uttryck för svensk tryckfrihetssyn.

Till det kommer nu en sak till: Vi måste inför EU-länder med långt mer auktoritära traditioner kunna förklara hur viktig vår från 1766 uppbyggda svenska tryckfrihetsmodell är för oss, som en av hörnstenarna i vår samhällsordning. Det är då äventyrligt att göra en förändring som kan sprida intrycket att vi förkastat delar av vår tradition och börjat om från början.

Förstahandsalternativet bör vara justeringar i TF och YGL. Åtminstone den stora merparten av gränsdragnings- och tillämpningsproblemen verkar kunna lösas inom TF och YGL. Ingen av betänkandets tre modeller är nödvändig för att kunna hantera dem."

Jag berörde även en del nya hot mot det fria ordet:

"Det som inför slutbetänkandet är huvudsak och inte bisak är dock något annat. Vi står inför en paradox. Nya, högst oroande, hot tornar upp sig mot nyhetsförmedling och tillgång till information om faktiska, ja till och med offentliga, förhållanden.

Samtidigt har nätet, förutom alla nyttiga egenskaper, också gett ett drivhusklimat för nedbusning och personangrepp och hets, där en del av det som till synes utan risk framförs anonymt skulle ganska klart bli tryckfrihetsbrott om en svensk TF-jury fick det på bordet.

Låt nu inte motviljan mot det senare bli en förevändning för inskränkningar i tryckfriheten som drabbar nyhetsförmedlingen, där inte minst affärsjournalistiken kan komma i kläm!"

*
Den som vill ta del av hela anförandet kan vända sig till mig på ake.wreden@telia.com.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.