fredag 12 november 2010

Processturism är ett verkligt hot - länder med svagt skydd för det fria ordet kan bestämma skyddsnivån hos andra

Mitt inlägg på Yttrandefrihetskommitténs seminarium i onsdags (se nedan, här på bloggen 11/11) har tagits upp i en ledare i Nerikes Allehanda (lib) i dag, på den här adressen.

Nerikes Allehanda skriver bland annat:

"Vid ett seminarium i veckan påpekade NA:s förre politiske redaktör Åke Wredén att det finns en risk för processturism, att tidningar och skribenter stäms i de länder som har sämst skydd. När EU inför regler om ömsesidigt erkännande av domar och myndighetsbeslut kan den svenska kronofogdemyndigheten få i uppgift att driva in skadestånden. Sedan spelar det mindre roll att en motsvarande process i svensk domstol hade varit en omöjlighet.

... [D]en svenska regeringen måste ... slå vakt om världens bästa tryckfrihetsförordning. Det är inte så att EU hänsynslöst brukar köra över enskilda medlemsländer som hänvisar till gamla konstitutionella traditioner. Men då gäller det att det verkligen handlar om något som kan kallas en konstitutionell tradition, till exempel en tryckfrihetsförordning från 1766. "

Som även framgår i citatet är Nerikes Allehanda den tidning där jag själv tidigare var politisk redaktör. Det var under åren 1986-2001. Sedan 2001 har jag aldrig skrivit några ledare i NA, utan bara medverkat på debattplats vid ett fåtal tillfällen. Nuvarande politisk redaktör är Lars Ströman.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.