onsdag 22 juni 2011

Lästips: Christer Eirefelt - och Bengt Göransson - sågar Thomas Bodströms överreklamerade bok

Förre justitieministern Thomas Bodström (s) är väl inte enbart saknad i sitt eget parti sedan han gjorde sig omöjlig i dess ledning. Men hans skickligt marknadsförda bok, där han gör "avslöjanden" om partiets inre liv och rackar ner på riksdagen har förmodligen sålt en hel del.

I Hallands Nyheter finns en högst läsvärd artikel om boken av förre vice talmannen Christer Eirefelt (fp), som förut var riksdagsman för Halland.

Han dömer inte ut alla bokens kapitel men är i huvudsak skarpt kritisk, och skriver bland annat:

" ... [m]itt helhetsintryck av Thomas Bodströms senaste alster [är] att det är ett hastverk med ett ofta ytligt och raljerande resonemang. Att författaren har en hög uppfattning om sin egen betydelse för händelseutvecklingen går inte att ta miste på.

När han recenserar det egna partiets interna svårigheter har han naturligtvis en viss trovärdighet, men när han lika tvärsäkert redovisar hur det i själva verket står till i andra partier blir det drygt och ovederhäftigt. Polemiken mot den borgerliga regeringen har mest karaktären av debattartikel från partikansliet i slutskedet av en valrörelse när tonläget är högt och kravet på saklighet och språk lågt. Men mina invändningar i sak handlar främst om Bodströms syn på riksdagsarbetet. "

Christer Eirefelts artikel rekommenderas till läsning och finns på tidningens hemsida på den här adressen.

Tyngdpunkten i kritiken ligger på förre justitieministerns nedlåtande syn på riksdagsarbetet och hans inställning att det efter att han förlorade ministerposten gick bra att driva advokatbyrå och samtidigt vara riksdagsman. Eirefelt skriver, bland många andra läsvärda synpunkter:

" Riksdagsarbetet behöver fortlöpande ses över, så långt har Bodström rätt. Men att underlätta för ledamöterna att bedriva advokatverksamhet och att skriva och marknadsföra deckare är kanske inte det mest angelägna. "

***

Tillägg 27/6 2011:

Ännu en skarp vidräkning med Bodströms bok har levererats av tidigare statsrådet Bengt Göransson (s), se Dagens Nyheter i söndags (26/6). Den artikeln är också intressant som tecken på hur djupa klyftorna har blivit mellan olika personer och grupperingar inom det socialdemokratiska partiet. Man får nog leta ett tag för att hitta exempel på detta slags omdömen skrivna av en tidigare framstående s-minister med kritik mot en annan sådan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.