tisdag 21 juni 2011

Rätt investeringar i rätt ordning - undvik att upprepa misstagen vid bygget av Botniabanan

Riksrevisionen åstadkommer ju minst sagt blandade resultat. Men dess granskning av beslutsunderlag och genomförande när det gäller Botniabanan till Umeå är både anmärkningsvärd och lärorik.Det går att undvika många misstag och lyckas bättre med framtida investeringar om man lär sig av det som gick fel i det här bygget, som för övrigt försenades med minst fyra år. Ännu längre dröjer det innan kapaciteten på anslutande banor har förbättrats så att banan kan få den användning för person- och godstrafik som den är tänkt att ha.

Jag har skrivit några rader om Riksrevisionen och Botniabanan i en gästkrönika i Eskilstuna-Kuriren 21 juni 2011. Ämnet är stort och jag berör bara delar av rapporten, som är ett dokument på 146 läsvärda sidor. Den kan läsas i sin helhet på Riksrevisionens hemsida.

Krönikan i E-K finns på den här adressen, och handlar om hur bra det är att förstå vad hela kostnaden är. Den handlar även om krogarnas betydelse för det nattliga gatuvåldet och de mycket tragiska och dyrbara hjärnskador som detta drar med sig.

När det gäller investeringskostnader står det så här i krönikan:

" ... Riksrevisionen har kommit med en lärorik rapport om den nya järnvägen från Sundsvall till Umeå. Mest pikant är kanske att dåvarande Banverket tycks ha förskönat den samhällsekonomiska kalkylen om restiderna och avsiktligt gett regering och riksdag missvisande beslutsunderlag.

Men dessutom togs det inte hänsyn till att järnvägen söder om nybygget, mot Sundsvall, Gävle och Stockholm, har för liten kapacitet för all den trafik som kalkylen för den nya Umeåbanan byggde på. Stora investeringskostnader tillkommer i efterhand. Förseningarna innan banan kan användas fullt ut drar ut åtminstone till 2015.


Därmed är det ju inte fel att investera i järnväg. ... Men lärdomen från Botniabanan är viktig inför beslutet om nya snabbtågsbanor. Man måste räkna med alla följdinvesteringar och anslutande banor och gå igenom hur hela transportsystemet kan fungera med utökad trafik. Sedan ska man göra rätt saker i rätt ordning. "

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.