torsdag 17 juni 2010

Föreningsfrihet och religionsfrihet - även för skolungdomar

I dag (den 17/6 2010) skriver jag på debattplats i den kristna veckotidningen Hemmets Vän, som ges ut i Örebro. Ämnet är skolelevers föreningsfrihet och yttrandefrihet - som delvis ifrågasatts i radioprogrammet Kaliber och i Dagens Eko - där de nyligen framställt förekomsten av kristna skolföreningar som ett missförhållande.

Jag understryker i artikeln att regeringen - genom Jan Björklunds förslag om den nya skollagen - skyddar dessa och andra ideella skolföreningar, och därmed sätter en spärr mot att en del statliga och kommunala tjänstemän försökt att hindra kristna skolföreningars verksamhet.

Jag pekar dessutom på sambandet mellan det här och andra angrepp på yttrande- och föreningsfrihet. Det är ingen tillfällighet, utan ett ganska illavarslande mönster, att de som vill tysta andra framställer sina krav på inskränkningar i det fria ordet som förmenta krav på skydd av "rättigheter". På så sätt förvrider de, för att nå sina syften, religionsfriheten eller tryckfriheten till en påstådd "rätt" att slippa möta det fria ordet när detta innehåller exempelvis kristendom eller andra yttranden i en del religiösa frågor.

Liknande exempel på att de som vill inskränka grundläggande friheter påstår sig skydda individuella eller kollektiva "rättigheter" finns i en del av senare års angrepp mot delar av offentlighetsprincipen och tryckfriheten.

Hela min artikel i Hemmets Vän finns att läsa under den här länken:

http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=3069&coid=4

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.