måndag 30 januari 2012

Frihandeln och näringsfriheten är centrala i en liberal ekonomi - men innebär inte att lagar och regler saknas

I Eskilstuna-Kuriren i lördags (28/1 2012) har jag en krönika om den ekonomiska krisen och det ekonomiska systemet, där jag framför allt varnar för att politiska reaktioner på krisen kan komma att riktas mot frihandeln. I krönikan skriver jag också om vad som framför allt utmärker en liberal marknadsekonomi:

" Kärnan i den liberala marknadsekonomin – som vi tillsammans med demokratin och det öppna samhället måste vara noga med att skydda...[är] först och främst frihandeln och yrkes- och näringsfriheten. De består i icke-diskriminering. Rätten att utöva ett yrke eller starta ett företag kan vara beroende av att miljökrav respekteras, ibland av att utbildningen är tillräcklig.

Men krav och villkor ska vara desamma för alla, utan hänsyn till samhällsställning eller personliga förhållanden som bostadsort, språk, tro och härstamning. Företag och personer som dominerar produktion och handel ska inte få reglera bort ny teknik och nya konkurrenter, genom skråväsende, importhinder, tillståndsprövning och politiska kontakter. "


Även i skattepolitiken är det en stor skillnad på frihandelstänkande och privilegietänkande:

" Frihandel handlar i en liberal ekonomi inte bara om utrikeshandel. Den säger också att principen i skattepolitiken är likabehandling. Utgångspunkten är att olika yrken betalar samma skatt för samma inkomst, att momssatser och kapitalskatteregler i möjligaste mån är enhetliga oavsett vilka varor eller tillgångar det gäller.

På motsvarande sätt bör miljö- och hälsoskatter vara enhetliga, så att skatten på en ytterligare enhet koldioxidutsläpp eller en ytterligare alkoholliter är densamma oavsett råvara och teknik."

Vad frihandel däremot inte betyder är, fortsätter jag i E-K-artikeln, att det saknas regler, eller att företag kan bete sig hur som helst mot personal, konsumenter eller natur:

" Ett modernt samhälle med mycket kemi och energi och utsläpp behöver rätt mycket regler för att inte skada sig självt. Frihandeln är här att reglerna är desamma, oavsett var företaget ligger och oavsett vad företagaren har för språk eller hudfärg. "

Jag tar också upp de amerikanska högerrepublikanernas korttänkta motstånd mot välkonstruerade socialförsäkringar och kreditmarknadstillsyn, samtidigt som de drar egen fördel av snedvridningar i skattesystemet. De är inget marknadsekonomiskt föredöme. Däremot är de avskräckande exempel på hur en fri ekonomis dödgrävare kan låta. En liberal ekonomisk politik har andra egenskaper:

" Med marknadsekonomi och demokrati finns alltid ett regelverk som kapital och företag och andra makter måste följa. Vad framgångsrik politik handlar om är att det regelverket ska ha rätt utformning, så att det frigör och stöttar, men inte kväver och förlamar."

*
Hela krönikan i E-K finns på den här adressen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.