måndag 18 juli 2011

Skandalen kring News of the World - en riskabel sak som kan sluta ned ännu sämre villkor för tryckfriheten i Storbritannien

Tabloidpressen i London har länge utmärkt sig med en blandning av mycket som varit lågt eller cyniskt och dessemellan en del avslöjanden som varit obekväma för många men journalistiskt värdefulla. Särskilt Murdochkoncernens tabloider, med The Sun i spetsen har också haft inflytande genom sin ohejdade kampanjjournalistik på nyhetsplats, och genom att ägaren stödde labour när labour var på väg att bli regeringsdugligt under Tony Blair, för att sedan stödja de konservativa inför det senaste valet, då tories under Cameron hade återfått regeringsdugligheten.

De redaktionella arbetsmetoderna har länge framstått som hårdföra och ibland som rena övertramp. Samtidigt har den brittiska pressen gång på gång invecklats i juridiska konflikter där den konfronterats med det fria ordets allmänt skakiga ställning i England och en domarmakt som tenderat att skärpa lagen utan parlamentets hörande.

Den senaste tiden har kritiken mot Murdochs tabloider övergått i en hejdundrande skandal, som egentligen grott i flera år och sedan ett par år sett allvarlig ut då The Guardian kunde avslöja att Murdochföretagen betalat stora skadestånd i förlikningar som verkade vara till för att tysta ned vad som förekommit ifråga om ett slags detektivbyråer som plockat fram information på icke lagliga vägar, bland annat genom att hacka mobilers röstbrevlådor.

Nu har söndagstabloiden News of the World lbrådstörtat agts ned, olika personer i Murdochgruppen har anhållits mer eller mindre tillfälligt, ett par mycket högt uppsatta polischefer har tvingats gå och premiärministern Cameron är i blåsväder.

Innan den senaste spektakulära tillspetsningen där polisledningen kom i centrum skrev jag (12/7) en krönika om saken i Eskilstuna-Kuriren, där jag pekade på att det är stor risk att skandalen leder till att tryckfrihetsvänliga initiativ rinner ut i sanden och att förslag som är klart negativa för tryckfihet och nyhetsförmedling i stället genomdrivs.

Storbritannien skulle vara i stort behov av en mer liberal tryckfrihetslagstiftning, men Murdochtidningarna kan nu i stället ha bidragit till en antiliberal utveckling.

Detta tog jag upp i krönikan i E-K, som finns här och som nnehåller en del detaljer som inte synts mycket i övrig svensk press.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.